banner_subpage.png


27 mar 2024, 12:06
"Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych im. Jacka Karpińskiego w Szczecinie zaprasza do udziału w przetargu na wynajem pomieszczeń w budynku Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie"
>> więcej
23 mar 2023, 14:31
Dyrektor TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH w Szczecinie zaprasza do udziału w przetargu na wynajem pomieszczeń i powierzchni w budynku Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie
>> więcej
21 sie 2020, 12:53
Dyrektor TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH w SZCZECINIE zaprasza do udziału w przetargu na wynajem pomieszczeń i powierzchni w budynku Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.
>> więcej
5 mar 2020, 13:06
Dyrektor TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH w SZCZECINIE zaprasza do udziału w przetargu na wynajem pomieszczeń i powierzchni w budynku Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.
>> więcej
19 paź 2018, 10:37
Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
>> więcej
3 wrz 2018, 09:43
Dyrektor TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH w SZCZECINIE zaprasza do udziału w przetargu na wynajem pomieszczeń i powierzchni w budynku Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.
>> więcej
22 sie 2018, 13:05
TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH: Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania komputerowego, podzespołów komputerowych do szkolnych pracowni dla Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w ramach projektu „Wyposażenie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej"
>> więcej