banner_subpage.png


Technikum Technologii Cyfrowych

Informatyka to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, obecna niemal we wszystkich obszarach pracy i życia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, tworzymy szkołę, która kształci osoby kompetentne, myślące logicznie i algorytmicznie, z dobrymi podstawami matematyki i fizyki oraz języków obcych - specjalistów IT, którzy są obecnie najbardziej poszukiwaną przez pracodawców i najlepiej zarabiającą grupą zawodową.

Dlaczego Technikum Technologii Cyfrowych?

  • Kształcimy informatyków - specjalistów z kompetencjami CYFROWYMI.
  • Zmierzamy do stworzenia nowego zawodu – technik technologii cyfrowych.
  • Ściśle współpracujemy z firmami działającymi na terenie Technoparku Pomerania.
  • Oferujemy klasy objęte patronatem firm informatycznych.
  • Zapewniamy praktyki zawodowe w firmach IT.
  • Gwarantujemy wysoki standard pomieszczeń, nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych.
  • Jesteśmy kompetentnymi i jednocześnie rozumiejącymi problemy młodzieży nauczycielami z pasją.
  • Dobrze przygotujemy uczniów do egzaminu maturalnego, zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach wyższych.
  • Rynek pracy czeka na specjalistów z kompetencjami cyfrowymi.