banner_subpage.png


Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż mebli i wyposażenia do szkolnych pracowni komputerowych dla TTC w Szczecinie w ramach projektu "Wyposażenie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej".

DO POBRANIA:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW: